Kylmäveriravurit

  HEVOSEN NIMI   SUKUPUOLI   SYNTYMÄAIKA SYNTYMÄMAA   SUKU   PALKINTOSUMMA   ENNÄTYKSET
  Draupnir Snilli   tamma   13.09.2017   FI   1-polv   0v€   00,0 - 00,0
  Theotorden   ori   03.11.2016   FI   1-polv   6 040v€   37,9aly - 32,7ke

Pohjoisruotsinhevoset

  HEVOSEN NIMI   SUKUPUOLI   SYNTYMÄAIKA SYNTYMÄMAA   SUKU   PALKINTOSUMMA   ENNÄTYKSET
  Nattfjäril   tamma   13.09.2017   SWE   evm   0v€   00,0 - 00,0
  Bergthor   ori   12.09.2017   SWE   evm   0v€   00,0 - 00,0
  Järndäldens Polkagris   ori   10.11.2017   SWE   1-polv   0v€   00,0 - 00,0
  Lyckans ost Fritjof   ori   01.02.2016   FI   +3-polv   10 350v€   31,6ake - 36,2a

Suomenhevoset, orit

  HEVOSEN NIMI   SUKUPUOLI   SYNTYMÄAIKA SYNTYMÄMAA   SUKU   PALKINTOSUMMA   ENNÄTYKSET
  Pompeji Taisto   ori   10.06.2016   FI   1-polv   38 100v€   22,4aly - 25,2ake.
  O.R. Ferrari   ori   01.03.2016.   FI   1-polv   88 410v€.   23,3aly - 24,3ake.
  Unian Viri-Kipinä   ori   25.02.2017   FI   1-polv   0v€   00,0 - 00,0
  O.R. Turkinpippuri   ori   10.07.2016   FI   2-polv   149 200v€   20,4aly - 23,4ake.
  Aika-Aatu I.F.   ori   01.01.2014   FI   3-polv   41 100v€   25,3ake - 31,2mke
  Ruskon Habanero   ori   20.10.2017   FI   3-polv   0v€   00,0 - 00,0
  Ruskon Hallasurma   ori   05.01.2017   FI   4-polv   17 500v€.   26,4aly - 27,4ake.
  Saltan Retkahdus   ori   10.04.2017   FI   +4-polv   0v€   00,0 - 00,0
  Purnin Noitavaino   ori   10.04.2017   FI   +4-polv   0v€   00,0 - 00,0
Ravitalli Rusko